Logo Podlogi Jablonski
Banerki

Masy Samopoziomujące

WAKOL Z 615 Masa wyrównawcza

Z-615

Samoczynnie wygładzający się materiał do wyrównywania podłoży pod posadzki wewnątrz budynków w zakresie od 3 do 30 mm.

Właściwości
bardzo niska emisja
uboga w chromiany według TRGS 613
można stosować raklę
samorozpływająca się
pod meble na kółkach od 1mm grubości
na ogrzewanie podłogowe
pod wysokie obciąŜenia od 3 mm grubości
możliwość użycia pompy
zgodna z dyrektywą 96/98/EG

Zastosowanie
Masa cementowa o niskich napręŜeniach - do niwelowania nierówności w warstwach o grubości 1-10 mm bez wypełniacza lub do 30 mm z wypełniaczem, do stosowania pod wykładziny tekstylne i elastyczne, od 2 mm grubości warstwy nadaje się równieŜ pod parkiet i podłoŜa o większym obciąŜeniu. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Pobierz specyfikację w pdf
Banerki