Logo Podlogi Jablonski
Banerki

Podłogi gotowe

Parkiety i deski gotowe – są to klejone dwuwarstwowo elementy drewniane fabrycznie wykończone lakierami bądź olejami. Warstwę wierzchnią stanowią deszczułki o grubości 3,7-6mm, szerokości 70-90mm i długości 490-900 mm. Warstwę podkładową stanowią deseczki drewniane, zazwyczaj dębowe ułożone prostopadle do deszczułki warstwy wierzchniej, co pozwala na zminimalizowanie pęcznienia i kurczenia się drewna oraz zapewnia stabilność wymiarów poszczególnych elementów. Parkiety gotowe nadają się do klejenia na ogrzewaniu podłogowym.

Podłogi Gotowe Duoparkiet

Podłogi Gotowe Holzexport

Podłogi Finish Parkiet

Podłogi Paratdos

Podłogi Paratdos Profi

Podłogi Paratdos Profi Maxi

Banerki